تابلو برقِ کنترل پمپ آب، دستگاهی برای روشن و خاموش کردن پمپ آب در زمان های از پیش تعیین شده (اتوماتیک) یا دستی است.

در حالت دائم روشن، پمپ آب بصورت پیوسته روشن بوده و برای خاموش کردن پمپ، با تغییر‌ وضعیت کلید به حالت خاموش، خاموش می‌شود. 

 در حالت اتوماتیک، روشن و خاموش کردن پمپ توسط یک ساعت کنترلی، انجام می‌شود. با تنظیم ساعت دستگاه و تنظیم ساعت روشن و خاموش شدن، این تابلو در ساعت های تنظیم شده، پمپ را روشن و خاموش می‌کند. 

You have no rights to post comments