تجهیزاتی مانند شیرهای برقی، بوبین کنتاکتورها از خاصیت الکترومغناطیسی برای ایفای نقش خود استفاده می کنند. همانطور که می دانیم در هنگام قطع تغذیه الکتریکی آنها طبق رابطه VL=Ldi/dt بسته به مقدار اندوکتانس سیم پیچ و جریان عبوری، در دو سرسیم پیچ آنها ولتاژ گذرای بالایی ایجاد می شود که این اضافه ولتاژ سبب ایجاد نویز و اختلال در عملکرد سیستم های حساس الکترونیکی اطراف و خرابی کنتاکت رله های بالادستی می شود.

برای ازبین بردن این اضافه ولتاژ می توان از روشهای زیر در جریان مستقیم و متناوب استفاده کرد:

 

از بین بردن اضافه ولتاژ در جریان مستقیم

یک دیود بصورت موازی با سیم پیچ موازی گردد. ( توجه: قطبیت دیود باید مانند شکل زیر باشد در غیر اینصورت باعث اتصالی در مدار می شود. trr زمانی بازیابی معکوس دیود است)

مشخصات دیود مورد استفاده: trr≤200ns ----  Vdiode≥1.4×Vt ---  Idiode≥IL

از بین اضافه ولتاژ در جریان مستقیم

استفاده از دیود در جریان مستقیم

 

از بین بردن اضافه ولتاژ در جریان متناوب

یک مدار RC با سیم پیچ، موازی کنید. مشخصات مقاومت و خازن استفاده شده: [R[Ω]=0.2×RL ----  C[μf]=IL[A

از بین اضافه ولتاژ در جریان متناوب

مقاومت و خازن سری شده در جریان متناوب

5 1 1 1 1 1 (5 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید